Realizované projekty

na kterých se pravidelně podílíme...

Jako spolek Malý strom oranizujeme veřejnou sbírku na podporu znevýhodněných dětí Pečení pro děti v Brně.
Děti z Malého stromu uklízí Česko
Pravidelně se zapojujeme do projektu Ukliďmě Česko.
Aktuální i dříve realizované šablony