Program a aktivity

Nabízíme rozmanité aktivity pro všestranný rozvoj vašeho dítěte. Kromě každodenních činností chodíme do divadel, muzeí, na různé výukové programy nebo do naší oblíbené dětské herny.

Orientační plán denních aktivit

7:30-9:00 Příchod dětí, volná hra

9-9:30 Aktivity podle dne v týdnu

9:30-10:00 Dopolední svačina

 • Pondělí: Probouzení skřítka Stromíka + komunitní kolečko
 • Úterý: Výtvarné činnosti
 • Středa: Hrajeme si na školu
 • Čtvrtek: Probouzení skřítka Stromíka + zpívání
 • Pátek: Hrajeme divadlo

10-10:30 Aktivity podle dne v týdnu

10:30-12:30 Pobyt venku

12:30-13:00 Oběd

 • Pondělí: Jóga
 • Úterý: Plavání/bruslení
 • Středa: Angličtina
 • Čtvrtek: Tenis/pohybové hry
 • Pátek: Angličtina

13:00-14:30 Relaxace, tiché aktivity, předškoláci předškolní průprava

14:30-15:00 Aktivity podle dne v týdnu

 • Pondělí: Cesta kolem světa
 • Úterý: Tanec
 • Středa: Výtvarné činnosti
 • Čtvrtek: Zpívanky
 • Pátek: Výtvarné činnosti/pečení

15:00-15:30 Odpolední svačina

15:30-17:30 Volná hra

Podrobnější popis jednotlivých aktivit

Přečtěte si, co v rámci jednotlivých aktivit děti zažijí a proč jsme je zařadili do programu.

Sportovní aktivity

 • tenis, lyžování, plavání, turistika a sporty v přírodě, pohybové hry, tanec, jóga atd.

Děti si osvojují nové pohybové a senzomotorické dovednosti, správné držení těla, správnou chůzi, poznávají vlastní pohybové dovednosti a pohybové možnosti a získávají průpravu k některým sportům. Každý den s dětmi provozujeme nějaký sportík, stavíme opičí dráhy,  cvičíme jógu, jednou týdně chodíme na tenis a plavání, máme čumbu-taneční kroužek, v zimních měsících dle počasí chodíme občas bruslit a jednou ročně vyrážíme na tři dny na hory. Výuku lyžování pro nás zajišťují zkušení lektoři v Olešnici a výuku plavání Plavání Katka na Kraví Hoře.

Výuka angličtiny

Děti se s angličtinou setkávají a postupně si ji osvojují v reálných a přirozených souvislostech každodenního života. Opakované přiřazování určitých výrazů k situacím kopíruje způsob osvojení mateřského jazyka a ukazuje se tak jako nejpřirozenější a nejefektivnější metoda výuky cizího jazyka. Výuku vedeme hravou formou tak, aby oslovila předškoláky ale i mladší děti. Součástí výuky jsou i anglické písně, v dokumentech naleznete odkaz na jejich videa.

Výuka angličtiny v mateřské škole Malý strom
Tvoření v mateřské školce Malý strom

Kreativní aktivity

 • malování, keramika, modelování, tvořivý svět

Děti si osvojují nejrůznější výtvarné techniky; malování, kreslení, modelování, lepení, koláže, otisky a tisk, keramika. Prostřednictvím výtvarné tvorby rozvíjíme fantazii, kreativitu, tvůrčí schopnosti dětí. Pracujeme s klasickými výtvarnými materiály, ale i s netradičními, jako jsou přírodniny nebo zbytkový a odpadový materiál. Tvoříme, malujeme, stříháme a lepíme každý den. Jednou měsíčně pak máme keramický kroužek.

Zpěv a hra na hudební nástroje

Aktivní vnímání a bezprostřední prožívání přiměřených hudebních podnětů kultivuje dětskou duši. Budeme proto nejen hrát a zpívat, ale také se učit naslouchat. Rozvíjíme tím cit a fantazii. Jednou týdně máme kroužek zvaný Rádio Pískoviště, kam si děti volají o písničku a také každý týden učíme předškoláčky hrát na koncovku. Koncovka je jednoduchá bezdírová píšťala a při hře na ni děti rozvíjí správné dýchání a učí se improvizaci. Koncovky nám vyrobil Marek Gonda www.fujarka.cz

Děti z Malého stromu zpívají a hrají na hudební nástroje
Kroužek zabývající se poznáváním vlajek v Malém stromě

Přírodovědné a zeměpisné aktivity

Snažíme se poutavým a zajímavým způsobem v dětech vzbudit zájem o krajinu, duši domova a přírodu jako celek. Sledujeme, jak se krajina mění v každém ročním období a také jaké zvyky jsou s daným obdobím spojené. Jednou týdně máme kroužek zvaný Cesta kolem světa, kde cestujeme po mapě pomocí vlajek států. 

Lesní mateřská školka

Prostřednictvím osobních zážitků a zkušeností se děti seznamují s přírodou. Jsme s dětmi každý den v lese. Vstup do lesa je přímo z naší školkové zahrady. Hrajeme s dětmi hry, máme z lan mezi stromy natažené dráhy, chodíme na procházky či stavíme domečky pro skřítky. Dětem se tak přirozeně rozvíjí hrubá motorika a vztah k přírodě.

Holky z mateřské školy Malý strom v lese
Děti hrají divadlo ve školce Malý strom

Dramatická výchova

Propojení dramatických, hudebních a výtvarných i hereckých prvků. Dramatická výchova rozvíjí fantazii, osobnost, komunikaci a zlepšuje vztah mezi dětmi. Každý pátek dopoledne hrajeme s dětmi divadlo, i když se dá spíše říct, že při každé možné příležitosti děti hrají divadlo neboť je to jedna z nejoblídenějších aktivit.

Péči o rostlinstvo a zahradničení

Učíme se s dětmi, jak se pravidelně starat o něco živého (kytky, bylinky, zeleninu atd.). V létě vyrábíme různé sirupy z bylinek, po sklizni mlátíme z klasů zrno, nejen abychom si z něj upekli chleba, ale zrnko také zasadili, aby z něj za rok zase vyrostlo obilí...

Sbírání pampelišek na poli u Velké Baby
Každodenní předškolní průprava v mateřské škole Malý strom

Předškolní průprava

Každý den od 13:00 do 13:30 máme s dětmi předškolní průpravu. Při práci s dětmi předškolního věku využíváme znalostí z knih Jiřiny Bednářové a Vlasty Šmardové Diagnostika dítěte předškolního věku a Školní zralost. Při každodenní předškolní průpravě používáme velmi kvalitně zpracované a dětmi oblíbené pracovní sešity Jiřiny Bednářové Na návštěvě u malíře, Počítání soba Boba, Rozvoj zrakového vnímání a Mezi námi předškoláky.

Pečení pro děti

Učíme děti toleranci a potřebě pomáhat jiným lidem. Prostřednictvím projektu Pečení pro děti se snažíme, aby se děti postupně učily nebýt lhostejní a snažit se pomáhat dětem, které pomoc potřebují (nemocné, postižené či jinak znevýhodněné).

Slavnost dožínek ve školce Malý strom
Letní příměstské tábory v Malém stromě

Letní příměstské tábory

Naše mateřská škola má otevřeno celé prázdniny, každý všední den od
7:30 do 16:30. Každý týden máme pro děti nachystaná nová dobrodružství. Využíváme zázemí naší školky, ale pokud to počasí dovolí, jsme s dětmi během prázdnin co nejvíce v přilehlém lese nebo na zahradě.