Přijímání dětí a zápis na školní rok 2024/2025

Co je důležité udělat ještě před zápisem?

 • Pokud se vám naše školka líbí, kontaktujte nás na malystrom@email.cz nebo na tel. 608050806, zařadíme si vaše dítě do nezávazného pořadníku.
 • Dítě můžete přihlásit kdykoli, čím dříve tím lépe.
 • V průběhu března vás budeme kontaktovat, jestli máte stále zájem o místo ve školce.
 • Pro přijetí je rozhodující pořadí ve výše zmíněném pořadníku.
 • Poté může proběhnout zápis do mateřské školy, který je popsán níže.

Zápis do mateřské školy

 • Zápis do Mateřské školy Malý strom na školní rok 2024/2025 proběhne
  • od 2. do 16. května 2024 v budově Mateřské školy Malý strom, Žilkova 40 a, Brno, 621 00
 • Dokumenty potřebné k zápisu:
  • vyplněná „Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání “
  • „Evidenční list“ (stačí bez potvrzení od lékaře)
 • Dokumenty je možné podat následujícím způsobem:
  • do datové schránky školy ID datové schránky: vsgwm9v
  • e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce
  • poštou
  • osobním podáním ve škole (poštovní schránka MŠ Malý strom, Žilkova 40a)
 • Požadované doklady:
  • kopie rodného listu dítěte
  • doklad o očkování dítěte:

Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického dětského lékaře. Potvrzení na žádost vydá lékař za podmínek dodržení nastavených protiepidemických opatření. Vhodné je předem telefonicky kontaktovat lékaře a objednat si termín návštěvy dle zvyklosti ordinace. Individuálně je třeba řešit případ, kdy je rodina v karanténě nebo izolaci. Pokud některý z lékařů poskytuje potvrzení e-mailem, je to jistě také možné, ale opět po předchozí domluvě.

Kromě doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.

Formuláře k zápisu ke stažení: