Akce, výjezdy a slavnosti v průběhu roku

Každý rok oslavíme dožínky, projdeme si svatomartinskou cestičku, rozvítíme svíčky v adventní spirálce, převlékneme se na karneval a radujeme se
z mnoha dalších slavností, které ve školce máme...

Děti při slavnosti dožínek v mateřské škole Malý strom

Dožínky

Dlouhá je cesta od zrna ke chlebu. Spolu si ji projdeme a prožijeme. Zkusíme vymlátit klásky obilí, oddělit zrníčka od plev, sesbírat je, namlet. A společně si upéct chléb.

Svatováclavské poděkování za úrodu

„Pestré plody, zlaté klasy Slunce darovalo,
tohle všechno pod oblohou po celý rok zrálo.
A proto teď děkujme i matičce Zemi,
že chránila svá semínka před bouřemi všemi.“

Krájíme a ochutnáváme voňavé ovoce, vaříme si zeleninovou polévku. Radujeme se z krásného daruplného babího léta a děkujeme za úrodu.

Svatováclavské poděkování za úrodu
Svatomartinská cesta v Malém stromě

Svatomartinská slavnost

Nese se v duchu obdarovávání druhých. Tak jako se svatý Martin rozdělil s žebrákem o svůj plášť, my se dělíme o světélko do lucerniček, které si předem společně vyrábíme. S napětím nasloucháme příběhu o svatém Martinovi, zpíváme podzimní a svatomartinské písně. A na kopečku nad skolkou na něho v den jeho svátku netrpělivě čekáme. Když se mihne na koni mezi stromy, v přilbici a rudém plášti, pokyne nám. Je to pro nás nezapomenutelný prožitek…

Adventní spirála

Adventní čas každý rok vítáme společnou cestou za světlem. Do adventní atmosféry tichosti a rozjímání nás zavede adventní příběh. Každý si projde svoji cestu spirálou vytvořenou z jedlových větviček a zlatých hvězd. Není to úplně jednoduché projít všechny zákruty spirály. Spirála se postupně rozsvěcuje našimi svícínky z jablíček a vlastnoručně umotaných svíček ze včelího vosku. Ve spirále světla přibývá, až se nakonec celá místnost rozzáří světlem svící. Projít si spirálou je velký zážitek pro nás pro všechny. Slavnost adventní spirály nám pomáhá najít naše vnitřní světlo. V době nejkratších dní, kdy je světla a tepla málo, se musíme obrátit k sobě samým. Právě uvnitř sebe najdeme světlo, které nám pomůže překonat temnou dobu do Vánoc.

Adventní spirála v mateřské školce Malý strom
Svatý Mikuláš s Andělem v Malém stromě

Sv. Mikuláš

Ten přece v naší školičce nemůže chybět! Každý rok nás v doprovodu anděla navštíví a my se nestačíme divit, co vše o nás ví… 😉 Jak by ne, vždyť je vše pečlivě napsané v jeho „nebeské knize“. Pro každého má obdarování a požehnání a my mu za to moc rádi zazpíváme mikulášské písničky. 

Vánoční setkání

Kdy jindy je krásnější čas pro společné setkání než v čase vánočním! Dozvíme se více o putování Marie a Josefa do Betléma, o Ježíškově narození. Spolu u ohýnku pobudeme, zazpíváme, popovídáme…

Vánoční hra v mateřské škole Malý strom
Lyžák v Olešnici s dětmi z mateřské školy Malý strom

Lyžák v Olešnici

Huráááá na lyže „Stromík, Stromík, Stromík lyžuje, pravou levou lyži obuje…“

Masopustní čas a karneval

„Masopust, masopust, koblížky a masa kus…“

Masopustní období, to je vážně něco pro nás! Je to čas veselých písniček, rozpustilých tanečků a různých legrácek! Strávili jste třeba někdy ve školce celý den v pyžamu nebo od hlavy k patě proužkovaní? My teda ano! A celé to masopustní veselí vrcholí jak jinak než karnevalovým rejem… 😊

Masopustní a karnevalový čas v mateřské školce
Vynášení Morena v mateřské školce Malý strom

Vynášení Moreny

Pátá postní neděle je dle tradic „Smrtná“. Tato krásná prastará tradice je již léta součástí naší školičky. Kdo by si nepřál po dlouhé zimě už konečně radostné teplé jarní dny? Zhotovíme si z klacků, slámy a starých kusů oblečení figurínu Moreny (Smrtky, baby Zimice…) a společně ji neseme za školku. Za doprovodu veselého jarního zpívání, halekání, popěvků a říkadel ji u potůčku spálíme. Už naši dávní předkové věřili, že tak odejde vše zlé, nemoci, trápení a zima definitivně předá vládu laskavé a vůniplné bohyni jara – Vesně.
„Smrt jsme Vám odnesli, nové jaro přinesli…“

Pasování předškoláků

Na tento den se asi nejvíc za všech těší naši předškoláci. Je to pro ně až takový „přechodový rituál“, kdy předškoláci projdou slavnostní bránou, na jejímž konci jsou obřadně pasováni na školáky. Již tak symbolicky přichází do další životní etapy, kdy po prázdninách vyjdou vstříc novým životním dobrodružstvím… 😊

Pasováni jsou rovněž děti, které se v příštím školním roce stanou předškoláky. A protože to je oslava veliká, nemohou chybět naše domácí hamburgery, zmrzka a všelijaké další dobrůtky a legrácky 😉

Pasování předškoláků v mateřské škole Malý strom
Dvoudenní výlet s předškoláky

Dvoudenní výlet předškoláků

Každý rok vyrážíme s našimi předškoláky na dvoudenní výlet. A to je pane dobrodrůůůůůžo! Není to úplně snadné přespat neznámo kde bez mamky a táty. Ale je nás víc, nebojíme se vlka nic… 😉
A přivážíme si spoustu bezva zážitků.

Svatojánský čas

„Na svatého Jána, otvírá se létu brána“.
Víte, že o noci svatojánské mají bylinky tu největší sílu a moc? Vypráví se vypráví, že o této magické noci se rozestupují skály a otevírá země. K nalezení takového místa je ale třeba najít důležitou indicii – zlatě kvetoucí kapradí. A to není vůbec snadné hledání. Velký pozor si dej člověče na hejkaly, bludičky a bludný kořen… 😉 Svatojánské období si s dětmi prožíváme plnými doušky. Radujeme se z luk plných květin, sluníčka, ptačího štěbetání… poznáváme všelijaké rostlinky a bylinky a vaříme si z nich voňavé lektvary a šťávy. Léto budiž pochváleno…

Sbírání pampelišek na poli u Velké Baby