Náš školkový tým

Zakládáme si na skvěle sehraném týmu s absolutním zaujetím pro svoji práci. Preferujeme individuální a partnerský přístup. Podporujeme děti na jejich cestě k poznání a osvědčenými didaktickými metodami pro ně vytváříme prostředí pro jejich rozvoj.

Markéta Přibylová

lektorka, ředitelka a zakladatelka školky
Vystudovala Fakultu sportovních studií a Pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, obor učitelství tělesné a občanské výchovy pro střední školy. Dále absolvovala obor předškolní a mimoškolní pedagogika pro učitele mateřské školy. Během stipendijní výměny pracovala v centru volného času pro děti a mládež v německém Greifswaldu. Více než rok pracovala v mateřské škole Giraffe v Irsku.

Proč ráda pracuji v Malém stromě?
• Občas je to jako když běžíte maratón, ale to úsilí za to stojí.
• Někdy máte pocit, že ztrácíte sílu, ale pak jdete do lesa, nebo vás nějaký malý kámoš obejme, nebo rozesměje a hned máte zase plno energie.
• Navíc ten fakt, že jste důležitou součástí jejich životů a třeba jste i pro ně vzorem, vám dává křídla.
• A co je na tom nejlepší? Že se prakticky celý den smějete.
• A na nějaký starosti, tak na ty nemáte vůbec čas ani prostor…

Kateřina Kobosilová

lektorka, zástupkyně ředitelky a zakladatelka školky
Vystudovala Ekonomickou fakultu Mendlovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně, obor manažer-ekonom se specializací na evropská studia v anglickém jazyce. V roce 2021 absolvovala bakalářské studium na Pedagogické fakultě MU obor Speciální pedagogika se specializací logopedie a surdopedie. Přes rok strávila v rodině ve Velké Británii jako au-pair, kde se starala o dvě děti. Pracovala na vzdělávacím projektu Masarykovy univerzity Inkubátor environmentálních podnikatelských záměrů.

Proč ráda pracuji v Malém stromě?
• je tam děsná sranda a navíc ta práce dává smysl
• přátelství, toleranci, vztah k přírodě, fair play a smysl pro humor, to všechno jim můžete předávat a ještě vás přitom hřeje u srdce, že až jednou vyrostou, budou z toho čerpat a třeba i podle toho žít.

Jitka Pavlíčková

lektorka
Vystudovala SPgŠ v Boskovicích a sociální pedagogiku na PdF MU. Po maturitě krátce působila v divadle Polárka. Pracovala také jako vychovtelka s nemocnými dětmi na onkologii a interně v nemocnici u sv.Anny a jako terénní pečovatelka v oblasti domácí péče o seniory. Působila v klasické a waldorfské MŠ. Absolvovala semináře waldorfské pedagogiky v Příbrami a Praze a praxi v holandské MŠ.

Proč ráda pracuji v Malém stromě?
„Myslím si, že spokojené dětství dá pevný základ do celého života. Jsem ráda, že mohu být v tomto krásném vývojovém období spolu s dětmi. Vnímat, pozorovat dětský svět, snažit se být dětem dobrým vzorem a naopak se od nich též mnohé učit. Traduje se, že děti jsou v prvním sedmiletí jako houby. Nasávají vše, co vidí kolem sebe. Ztotožňuji se s tímto pohledem. Baví mne spolu s nimi tvořit, povídat si, naslouchat jim, přibližovat jim naše krásné národní hodnoty, zvyky a tradice. Myslím si, že hudba, tanec a pohyb jsou též dobrými příležitostmi, jak se s dětmi sblížit. U toho všeho a ještě mnohého víc jsem v naší MŠ moc ráda...

Líbí se mi citát R. Fulghuma: „Všechno, co doopravdy potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské škole :)“

Lubomír Stárek

lektor
Vystudoval JAMU, obor herectví. Dlouhá léta pracoval v divadle Polárka. Dále absolvoval obor předškolní a mimoškolní pedagogika pro učitele mateřské školy.

Proč rád pracuji ve školce Malý strom?
1. nemusím v práci sedět.
2. nemusím klikat, telefonovat a řešit miliardu mailů.
3. můžu si v práci zpívat, co chci.
4. můžu v práci malovat, čím chci.
5. můžu si v práci tančit, jak chci.
6. smím si odskočit na kafe.
7. každý den jsem venku.
8. po obědě se můžu natáhnout.
9. v práci se každý den potkávám s nejlidštějšími lidmi.
10. mám nejfantastičtější kolegy.

Lucie Kanská

lektorka
Vystudovala Pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, učitelství tělesné výchovy a speciální pedagogiku, obor psychopedie-oftalopedie. Po ukončení studia rok pracovala jako učitelka v Mateřské škole pro nevidomé a slabozraké v Brně na Hlinkách. V současné době pracuje jako učitelka na Základní škole Sekaninova.

Petra Tučková

lektorka
Vystudovala Fakultu sportovních studií a Pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, obor učitelství tělesné a občanské výchovy pro střední školy. Učila na ZŠ Čejkovická v Brně.

Hana Sušilová

kuchyně
Vystudovala Dívčí katolickou školu se zaměřením na charitativní služby. Poté působila jako pomocnice u dětí a v kuchyni mateřské školy a jako dobrovolný animátor v Salesiánském středisku mládeže. V Malém stromu Hanka pomáhá s čím je potřeba, uklízí, chystá svačiny, obědy atd.

Proč ráda pracuji ve školce Malý strom?
• Jsem ráda mezi dětmi
• Ráda pracuji v kuchyni a s láskou dětem chystám jídlo a postýlky