Cena školného
v soukromé mateřské škole

Školné 

  • Cena školného od školního roku 2023/2024 je 9.700 Kč/měsíc.
  • Cena pro sourozence je 8.900 Kč/měsíc. 

Školné zahrnuje:

  • celodenní docházku a veškeré aktivity v rámci denního programu: kroužky, výlety, angličtina, plavání, lyžařský kurz, předškolní průpravu, vstupné, divadla atd.

Školné nezahrnuje:

  • Stravování (68 Kč/den)
  • Individuální logopedickou péči

Vzhledem k velkému zájmu nabízíme v současné době pouze celodenní docházku.