Pečení pro děti v Brně

Pečení pro děti je veřejná sbírka, která získává prostředky prodejem pekařských výrobků za dobrovolnou cenu. Výtěžek z prodeje je vždy věnován na podporu předem určené organizace pomáhající postiženým, nemocným či jinak znevýhodněným dětem.

Pečení pro děti probíhá tak, že sponzorské pekárny a dobrovolní spolupracovníci upečou nějaké sladké či slané pečivo a lidé si je mohou koupit za dobrovolný příspěvek, vhozený do kasičky a podpoří tak vybraný projekt. O tomto projektu máme vždy u našeho stánku informační materiály, kde se může každý dozvědět více o činnosti dané organizace, na kterou se právě vybírá.

Pro veřejnou sbírku Pečení pro děti v Brně zřídilo naše občanské sdružení speciální transparentní účet. Pouhým kliknutím na číslo účtu na našich webových stránkách www.peceniprodetivbrne.cz si může každý zkontrolovat, kam byla vybraná částka odeslána.

Členové a příznivci našeho občanského sdružení organizovali tuto sbírku již od října 2008 v Brně pod záštitou UNICEF. Za rok jsme touto sbírkou podpořili nejen dlouhodobé projekty UNICEF (Dobrý start do života a na děti strádající podvýživou), ale vybíralo se také na děti postižené Angelmanovým syndromem, Nadační fond dětské onkologie KRTEK a Nadační Fond Modrý Hroch na podporu dětské traumatologie.

Od září 2009 probíhá Pečení pro děti v Brně pod záštitou spolku Malý strom. Podporujeme sdružení i jednotlivce, kteří pomáhají nemocným dětem u nás i v zahraničí (Krtek, Světluška, Společnost rodičů a přátel s Downovým syndromem, Parent Project, Berkat, DebRa atd.). V současné době je naše pomoc zaměřená spíše na jednotlivé děti, převážně předčasně narozené, které mají celou řadu následných komplikací. Pečení probíhá na různých akcích např. dětských karnevalech, dětském dni, na farmářských trzích apod. Celá sbírka může však fungovat jen díky dobrovolníkům a hlavně díky naší sponzorské pekárně IREKS, která nám dodává bezplatně pečivo, které prodáváme.

Jaká akce právě probíhá se dozvíte na samostatných stránkách Pečení pro děti v Brně.

Děkujeme všem za podporu!