ŠABLONY

Aktuálně realizované projekty

Operační program Jan Amos Komenský

Mateřská škola Malý strom je realizátorem projektu Šablony
pro MŠ a ZŠ I v aktuálním znění, priority 2 – Vzdělávání

Tento projekt spolufinancován Evropskou unií.

Název projektu: Personální podpora pro MŠ Malý strom

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0022636

Detaily projektu:

Doba realizace: 1. 7. 2023 - 30. 6. 2025

Na tento projekt je poskytována finanční podpora
z Evropského sociálního fondu plus a státního rozpočtu ČR.

Cíl projektu:

Hlavním cílem projektu je zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání, včetně usnadňování
vzdělávací mobility znevýhodněných skupin.

Odkazy: Evropská unie, Evropský sociální fond plus, Operační program Jan Amos Komenský
Projekt Personální podpora pro MŠ Malý strom je spolufinancován Evropskou unií.

Logo Spolufinancováno Evropskou unií

Dříve realizované projekty

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Mateřská škola Malý strom je realizátorem projektu Šablony III., v rámci Výzvy č. 02_20_080 Šablony III.Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).

Tento projekt spolufinancován Evropskou unií.

Název projektu: Personální podpora pro MŠ Malý strom III

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0022636

Detaily projektu:

Doba realizace: 1. 9. 2021 - 30. 6. 2023

Na tento projekt je poskytována finanční podpora Evropské unie a státního rozpočtu ČR.

Cíl projektu:

Cílem výzvy je podpořit mateřské, základní a základní umělecké školy a školská zařízení pro zájmové vzdělávání (střediska volného času, školní družiny a školní kluby) formou projektů zjednodušeného vykazování. 

Cílem našeho projektu je:

Personální podpora MŠ – školní asistent

Cílem této aktivity je poskytnout naší mateřské škole dočasnou personální podporu – školního asistenta. Tato aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem.

Odkazy: Evropská unieEvropské strukturální a investiční fondyOperační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Projekt Personální podpora pro MŠ Malý strom III je spolufinancován Evropskou unií.

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Mateřská škola Malý strom je realizátorem projektu Šablony II., v rámci Výzvy č. 02_18_063 Šablony II., Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).

Tento projekt spolufinancován Evropskou unií.

Název projektu: Personální podpora a profesní rozvoj pedagogů MŠ Malý strom

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0016001

Detaily projektu:

Doba realizace: 1. 9. 2019 - 31. 8. 2021

Na tento projekt je poskytována finanční podpora Evropské unie a státního rozpočtu ČR.

Cíl projektu:

Cílem výzvy je podpořit mateřské, základní a základní umělecké školy a školská zařízení pro zájmové vzdělávání (střediska volného času, školní družiny a školní kluby) formou projektů zjednodušeného vykazování. 

Cílem našeho projektu jsou tyto aktivity:

1. Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů MŠ prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Cílem této aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.

2. Personální podpora MŠ – školní asistent

Cílem této aktivity je poskytnout naší mateřské škole dočasnou personální podporu – školního asistenta. Tato aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem.

Odkazy: Evropská unieEvropské strukturální a investiční fondyOperační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Projekt PERSONÁLNÍ PODPORA A PROFESNÍ ROZVOJ PEDAGOGŮ MŠ MALÝ STROM je spolufinancován Evropskou unií.